Eva av Flatmo FF

Lot nr 12 på Limmo-17. Genstatus FF. Eva er ei kvige på snart 2 år etter eliteoksen Even Tyr av Dovre. Hun er drektig med franske Felix MN som er en kvigebedekker med godt eksteriør. Forventet kalving 03.01.18. Eva var 28 kg ved fødsel og fikk korrigert 1 årsvekt på 364 kg. Eva har 116 i fødselsindeks og 110 i prod.indeks.

Esther av Flatmo, FF

Lot nr 21 på Limmo-17. Genstatus FF. Avatar er snart 3 år og drektig med eliteoksen Even Tyr av Dovre, hun har forventet kalving 30.12.2017. Hennes far er den franske oksen Armoric som har jevnt over gode indekser, særlig på moregenskaper. Armoric er en kombinasjon mellom de to kjente oksene Neuf og Mas du Clo. Avatar var 43 på fødsel og fikk ei korrigert 550 dg vekt på 522 kg.

Christelle av Flatmo, FF

Lot nr 16 på Limmo-17. Christelle er ei snart 2 år gammel kvige etter den franske lettkalver og kjøttproduksjonsoksen Chaumeil. Hun er drektig med eliteoksen Gino av Kittelsrud og har forventet kalving 14.12.17. Gino er en lettkalver med gode moregenskaper. Christelle var 33 kg ved fødsel og har ei korrigert 1 års vekt på 359 kg.

Avatar av Flatmo, FF

Lot nr 21 på Limmo-17. Avatar er snart 3 år og drektig med eliteoksen Even Tyr av Dovre, hun har forventet kalving 30.12.2017. Hennes far er den franske oksen Armoric som har jevnt over gode indekser, særlig på moregenskaper. Armoric er en kombinasjon mellom de to kjente oksene Neuf og Mas du Clo. Avatar var 43 på fødsel og fikk ei korrigert 550 dg vekt på 522 kg.

Ofelia av Flatmo, O

Lot nr 3 på Limmo-17. Kvigas far er Ibiza P av Hovde. Hennes mor Mika av Flatmo er besetningens 2 beste ku på morindeks, med 144. Mika har også prod.indeks på 128, fødselsindeks på 95 og totalindeks på 134. Ofelia har også gode indekser, med 113 på fødsel, 130 på morindeks og 108 på produksjon. Ofelia var 37 kg ved fødsel og fikk ei korrigert 200dg vekt på 256 kg.

Småjenter

Kviger etter de franske oksene Urville og Bel-Orient.

Flatmo Limousin ligger på Krokå, ca 2 mil fra Brønnøysund. Gården  eies og drives av Aud og Martin Sandnes. Vi begynte med limousin i 2004, da ble de første FF dyra kjøpt inn fra ola jørn og irene.

I dag har vi bare FF dyr i vår besetning og har så smått begynt å selge livdyr pluss at vi leverer slakt på Kalv Unik.

Pr i dag bruker vi ca 70 % semin, og planen er at det skal bli 90-100% i løpet av et par år.

Vi ligger på 65-70 kalvinger i året og øker fortsatt 🙂

 

 

Sommeridyll, Konge koser seg med damene sine :-)

E+

 

916 av Flatmo  -  slaktet på kalv unik 8 mnd gammel

921 av Flatmo  - slaktet 12 mnd gammel

922 av Flatmo  - slaktet 12 mnd gammel

924 av Flatmo  -  slaktet på kalv unik 8mnd og 12 dg gammel

Bostic av Eide  -  kjøpt av ola jørn tilrem

Konge av Eide  -  kjøpt av ola jørn tilrem