Okser med avkom i 2017

 • Urville
 • Tango
 • Bavardage
 • Bushido
 • Bel-Orient
 • Chaumeil
 • Anside Flint
 • Dieunordic
 • Østergaard Flamme
 • Eventyr av Dovre
 • Nectar

Utenlanske okser

Bavardage

 • Arial
 • Anecdote
 • Tastevin
 • Usse
 • Louxor
 • Dan
 • Elite Rasmus
 • Urville
 • Bavardage
 • Armoric
 • Branceille
 • Tango
 •  Ramdam
 • Rockstar

Dette er okser som har blitt brukt i 2012 og skal brukes i 2013. I tillegg så hender det at vi bruker semin av nye norske ungokser.