Kyr og avstamning

Konge av Eide, sønn av Uskudar.

Besetningen består i dag av 58 kyr og 22 drektige kviger + 31 ungkviger. Vi begynner å inseminere kvigene fra de er 18-20 mnd. Da får vi 1 gangskalvere som hevder seg bedre når de blir sluppet inn i løsdrifta. 

I oppbygningsfasen var vi ikke så opptatt av å bruke semin, da var det viktigst å få til mange mordyr fortest mulig. 

Disse åra kjøpte vi inn avlsokser fra OJ og Irene, og har derfra fått fantastisk avlsmateriale. 2 av Eide-oksene har klasset seg til E+.

Fedre til våre kyr

Superior av Eide, sønn av Omer

 • 53115, Embryo etter Eleazar og Tartine
 • 53113,  Embryo etter Jeansonnet og Libellule
 • Tango
 • Bavardage
 • Urville
 • Ferry
 • Malibu
 • Uskudar
 • Louxor
 • Bull av Steinvik, Hammel Osvald og Ryde Galla
 • 57206 av Steinvik, Parisien og Vibeke ET av Steinvik
 • Olav Engelbrektson
 • Pan av Weng
 • Veidemann av Rendum
 • Amandus av Bliksrudhagen
 • Mons av Kullebund
 • Papa av Greni
 • Valiant av Bliksrudhagen
 • Perrier av Eide, farfar Eleazar, morfar Highlander
 • Bostic av Eide, sønn av terminator av Gaustad
 • Milord, sønn av Remix

Fedre til kvigene våre

 • Tango 
 • Nectar
 • Urville
 • Bushido
 • Chaumeil
 • Armoric
 • Anside Flint
 • Dieunordic
 • Day
 • Anecdote
 • Damona
 • Chatelain
 • Edakkya
 • Vulpian
 • Bavardage
 • Favars
 • Isle ET av Øiestad
 • Gino av Kittelsrud
 • Jovna av Gorseth
 • Javardage av Utgårdstrøen
 • Even Tyr av Dovre
 • Harrald Rex av Hovde